primastudio

Po plaży

Polowanie, choć z humanitarnego punktu widzenia, jest zajęciem nieetycznym, zdobywa coraz większą popularność. Polowanie to dyscyplina stara jak cywilizacja.

Już człowiek pierwotny polował w celu zdobycia pożywienia. Obecnie nadal wiele ludów żyje z polowania, a w przypadku cywilizacji rozwiniętych stanowi w tej chwili ciekawą formę rozrywki.

Zasady polowania są jednak regulowane przez prawo łowieckie. Jest to zbiór aktów prawnych regulujących szeroko pojęte łowiectwo, a więc samo polowanie i zasady jego wykonywania, gospodarkę łowiecką, ochronę przyrody i ochronę zwierząt, broń i amunicję myśliwską.

Myśliwych obowiązuje także swoistego rodzaju etyka łowiecka, czyli zbiór zasad moralnych (kodeks etyczny), zawierający wzorce postępowania wobec: zwierzyny, myśliwych, pomocników, psa myśliwskiego, ptaka łowczego, środowiska naturalnego, organizacji łowieckiej oraz społeczeństwa. Kultywowanie zwyczajów i ceremoniału łowieckiego, które wypływają z głęboko zakorzenionej tradycji, poprzez oddanie czci i godne obchodzenie ze zwierzyną, są wyrazem stosunku myśliwych do przyrody.

Etyka łowiecka konsekwentnie wskazuje na obowiązek okazywania szacunku do upolowanej zwierzyny, przy czym zachowanie walorów tuszy oraz znajomość sztuki kulinarnej stanowią istotny element tradycji i kultury polskich myśliwych.