primastudio

Po plaży
System emerytalny a emigracja

Zjawisko migracji jest obecne od zawsze, ponieważ motywacją do migracji jest chęć zapewnienia sobie optymalnych warunków do rozwoju, a także poprawienia sytuacji bytowej.

Problem ten praktycznie nie był przez długi czas zauważany, gdyż przez wiele lat do czynienia mieliśmy z wyżem demograficznym wchodzącym na rynek pracy.

Dzięki temu nawet jeśli spora część osób młodych decydowała się na wyjazd zagranicę nie było to odczuwalne w dużym stopniu dla gospodarki krajowej.

W momencie, gdy pojawił się niż demograficzny wśród młodych osób, a także decydują się one na posiadanie zazwyczaj tylko jednego dziecka, nie sposób ominąć ten problem.

www.legowo.pl

Emigracja zarobkowa jest poważnym problemem dla Polski, ponieważ coraz więcej osób będzie przechodzić na emeryturę, a problem braku pieniędzy w budżecie już staje się coraz bardziej widoczny.

Z tego powodu konieczne są radykalne działania zmierzające do poprawy ekonomicznej w kraju.

W przeciwnym wypadku grozi Polsce kolejne bankructwo.

www.baltica-auto.pl