primastudio

Po plaży
System emerytalny a emigracja

Zjawisko migracji jest obecne od zawsze, ponieważ motywacją do migracji jest chęć zapewnienia sobie optymalnych warunków do rozwoju, a także poprawienia sytuacji bytowej.

Problem ten praktycznie nie był przez długi czas zauważany, gdyż przez wiele lat do czynienia mieliśmy z wyżem demograficznym wchodzącym na rynek pracy.

Dzięki temu nawet jeśli spora część osób młodych decydowała się na wyjazd zagranicę nie było to odczuwalne w dużym stopniu dla gospodarki krajowej.

W momencie, gdy pojawił się niż demograficzny wśród młodych osób, a także decydują się one na posiadanie zazwyczaj tylko jednego dziecka, nie sposób ominąć ten problem.

Emigracja zarobkowa jest poważnym problemem dla Polski, ponieważ coraz więcej osób będzie przechodzić na emeryturę, a problem braku pieniędzy w budżecie już staje się coraz bardziej widoczny.

Z tego powodu konieczne są radykalne działania zmierzające do poprawy ekonomicznej w kraju.

W przeciwnym wypadku grozi Polsce kolejne bankructwo.

hurtownia zabawek www.baltica-auto.pl