primastudio

Po plaży
Starzejące się społeczeństwo a problemy ekonomiczne

W wielu krajach obecnie poruszany jest temat starzejącego się społeczeństwa, ponieważ w konsekwencji może on doprowadzić do niesłychanego kryzysu gospodarczego.

Z tego powodu mnóstwo państw zdecydowało się na złamanie umowy społecznej i przedłużenie wieku emerytalnego.

W praktyce oznacza to oszczędności liczone w setkach miliardów złotych.

Podobna sytuacja miała miejsce w Polsce i nic nie wskazuje na to, aby kiedykolwiek powrócono do poprzedniej granicy wieku emerytalnego (60.

lat dla kobiet i 65.

lat dla mężczyzn).

kulczyk sebastian

Wielu ekonomistów wręcz spodziewa się kolejnego wydłużenia wieku, w których będziemy przechodzili na emeryturę.

Czy doprowadzi to do tego, iż będziemy skazani na pracę do końca życia? A może powodem przesunięcia wieku emerytalnego jest fakt, iż statystyczna oczekiwana długość życia wzrosła? Politycy swoją decyzję tłumaczą właśnie długością życia obywateli, ale nie ma wątpliwości, iż nie podejmując jakichkolwiek reform system emerytalny załamałby się błyskawicznie.

www.anserecords.pl