primastudio

Po plaży

Bilans ekonomiczny Polski a emigracja zarobkowa

Powszechne przekonanie, iż wyjeżdżający z Polski bezrobotni przyczyniają się wyłącznie do wzrostu gospodarczego w zachodnich krajach Unii Europejskiej jest błędne. Nie

Read More

Niebezpieczeństwa wynikające z wyjazdu zagranicę

Według najnowszych badań statystycznych prowadzonych w szkołach średnich, coraz większa grupa uczniów myśli o wyjeździe zagranicę zaraz po skończeniu szkoły. Wizja lepszego jutra i

Read More

OFE – prywatne czy państwowe pieniądze?

Otwarte Fundusze Emerytalne miały za zadania powiększać zgromadzony kapitał, z którego finansowane miały być emerytury. Koszty funkcjonowania OFE są w całości pokrywane

Read More

Emigracja wśród rodzin z dziećmi

Wyjazd za granicę nigdy nie jest łatwy, ponieważ często zostawiamy dorobek całego życia w rodzimym kraju i zaczynamy nowe życie od początku. W takiej sytuacji znajduje się wiele

Read More

Co wyróżnia emeryturę obywatelską?

Zanim zdecydujemy się czy warto zmienić obecny system emerytalny i sposób w jaki naszymi pieniędzmi zarządza Zakład Ubezpieczeń Społecznych, powinniśmy szczegółowo poznać

Read More

OFE, IKE, IKZE?

Od kilkunastu lat politycy dostrzegają problem starzejącego się społeczeństwa i koszty wypłaty emerytur. Z tego powodu wprowadzono drugi filar, czyli system kapitałowy, w

Read More