primastudio

Po plaży

Globalizacja dla gigantów

Globalizacja, w zależności od punktu widzenia, może być zarówno zjawiskiem pozytywnym, jak i negatywnym. To właśnie powoduje spór teoretyków, którzy, jak to zwykle w nauce bywa,

Read More

Oczekujesz szczerości – dawaj dobry przykład

Kolejnym bardzo ważnym aspektem dobrego wychowania, który można wdrażać już od samego początku, aby później w okresie dorastania nie było problemów, jest szczerość. Jeżeli oczekujesz od dziecka,

Read More

Globalizacja „daje kopa”

Mogłoby się wydawać, że rozwój jest bezwarunkowo wpisany w istnienie cywilizacji. Prawdopodobnie jest to prawda – jest stałym elementem jej istnienia. Nie każdy z nas zastanawia się jednak, co rzeczywiście

Read More

Starzejące się społeczeństwo a problemy ekonomiczne

W wielu krajach obecnie poruszany jest temat starzejącego się społeczeństwa, ponieważ w konsekwencji może on doprowadzić do niesłychanego kryzysu gospodarczego. Z tego powodu mnóstwo

Read More

Służba zdrowia w starzejącym się społeczeństwie

Kluczowym aspektem wielu rozwiniętych zachodnich krajów jest dobrze funkcjonująca służba zdrowia. Polsce również zagraża to, iż w perspektywie kilkunastu lat będziemy krajem,

Read More

System emerytalny a emigracja

Zjawisko migracji jest obecne od zawsze, ponieważ motywacją do migracji jest chęć zapewnienia sobie optymalnych warunków do rozwoju, a także poprawienia sytuacji bytowej. Problem ten praktycznie nie

Read More