primastudio

Po plaży

Pierwsza praca

Trudno dzisiaj młodym ludziom rozpocząć samodzielne życie, z dala od rodziców, w pełni odpowiedzialnie. Ciężko jest znaleźć dobrą pracę, która zapewniłaby dobre warunki dla funkcjonowania w społeczeństwie. Nawet,

Read More

Emigranci

Choć mówi się powszechnie, że jesteśmy otwarci na problemy emigrantów, w rzeczywistości wygląda to inaczej. Życie codzienne pokazuje, że otwartość deklarujemy bardzo chętnie, kiedy konkretny

Read More

Uroki polowania

Polowanie, choć z humanitarnego punktu widzenia, jest zajęciem nieetycznym, zdobywa coraz większą popularność. Polowanie to dyscyplina stara jak cywilizacja. Już człowiek pierwotny polował

Read More

Ksenofobia

Nieuzasadniony „strach przed obcymi” charakteryzuje postawę wyznawców tej idei. Podkreślanie tego, że są we wszystkim najlepsi, najmądrzejsi, tylko oni mają prawo mieszkać w swoim kraju, to wszystko

Read More

Oglądanie telewizji – czy to hobby?

Telewizja obecnie jest zjawiskiem powszechnym. Telewizor jest obecny właściwie w każdym domu i stanowi jedno z najważniejszych źródeł informacji we współczesnym

Read More

Dyskryminacja kobiet – obowiązki domowe

Najczęściej to one rezygnują z pracy zawodowej, gdy w związku pojawiają się dzieci. Taka postawa wynika z kulturowo przypisanych kobiecie i mężczyźnie ról. Większość ludzi nie wyobraża sobie, by domem

Read More