primastudio

Po plaży
Ściągnij klosz i różowe okulary

Kolejną bardzo ważną kwestią jest moment, w którym dziecko zaczyna odkrywać świat na swój własny sposób, nie taki, jaki pokazali mu rodzice, tylko poprzez swoje samodzielne decyzje, zmierza w różne kierunki w życiu, nie zawsze są one trafne i bezpieczne.

Oczywiście nie jesteśmy w stanie ciągle ich kontrolować i dyktować, co mają robić, jak żyć.

Jednak chciałabym zwrócić szczególną uwagę na sytuację, jaka ma miejsce w wielu domach.

Rodzice za wszelką cenę starają się pokazać dziecku, jaki ten świat jest dobry, pokazują tylko te pozytywne jego aspekty, twierdząc, że w ten sposób chronią swoje pociechy.

www.cech-optykow.pl

Niestety nie do końca ma to pozytywny wpływ na ich życie, bowiem przychodzi nagle moment, kiedy dzieci ściągają różowe okulary i okazuje się, że wszystko wygląda inaczej, finansowe problemy, zawiść drugiej osoby, zazdrość, często dziecku trudno zrozumieć, dlaczego tak bardzo różnią się te ich dwa światy.

Dlatego w moim odczuciu musimy pokazać i wytłumaczyć dzieciom, że życie nie jest lekkie, że mamy problemy, ale wspólnie możemy sobie z nimi poradzić.