primastudio

Po plaży

Jednym z mocniej odczuwalnych problemów wchodzenia w wiek średni jest słabnąca umiejętność koncentracji. Najdotkliwsza dla tych z nas, którzy wykonują zawody związane ze wzmożoną pracą umysłu, jak inżynier, naukowiec czy nauczyciel.

Problemy ze skupieniem uwagi w przypadku osób po 40 i 50 roku życia związane są przede wszystkim ze zmianami fizycznymi, jakie zachodzą wewnątrz organizmu. Nie przyswajamy już tak dobrze jak kiedyś witamin i minerałów z pożywienia, procesy biologiczne spowalniają, a ilość silnych i odpowiednio funkcjonujących komórek mózgowych zaczyna się stopniowo zmniejszać.

Do najczęściej występujących defektów związanych z koncentracją w wieku średnim zalicza się obniżone możliwości podzielności uwagi, trudności w selekcji treści oraz efektywnego przeszukiwania materiału percepcyjnego. Przyczyny takiego stanu rzeczy są zazwyczaj bardzo złożone i występują wspólnie.

Po 40 czy 50 roku życia należą do nich przede wszystkim problemy ze snem, niskie lub zbyt wysokie ciśnienie, dieta uboga w kwasy nienasycone oraz mała ilość przyswajanych witamin oraz minerałów, a także zamartwianie się problemami życia codziennego, które w wieku średnim wydają się przybierać na sile.

Producent szat liturgicznych Haftina Atelier zaprasza do sklepu ornaty.pl www.johnattardmontalto.com