primastudio

Po plaży
Polityczny wymiar globalizacji

Globalizacja może odnosić się do wielu aspektów ludzkiego życia – zarówno tych, z którymi mamy do czynienia na co dzień, jak i tych, które z pozoru nie dotykają przeciętnego obywatela. Do tej drugiej kategorii z pewnością można zaliczyć polityczny wymiar globalizacji.

Jest to jeden z elementów, które dotyczą nas wszystkich, jednak w zwyczajnym życiu nie są zbyt łatwo zauważalne. Na wspomnianym wyżej obszarze globalizacja przejawia się przede wszystkim przez powstawanie organizacji międzynarodowych.

www.wymiendzinsy.pl

Możemy tutaj wyróżnić takie instytucje jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy też Światowa Organizacja Handlu. Nawet, jeśli część z nas zdaje sobie sprawę z faktu ich funkcjonowania, nieczęsto potrafimy wskazać, czym tego typu organizacje się zajmują i jak oddziałują na nasze życie.

Warto jednak wiedzieć, że instytucje tego typu mają ogromny wpływ na światową gospodarkę. Przez to często spotykają się z zarzutem, że ograniczają niezależność państw.

O politycznym wymiarze globalizacji mogą świadczyć także takie podmioty jak Unia Europejska. Na świecie funkcjonują również inne unie kontynentalne.

Bardzo ważnym wymiarem globalizacji jest również system organizacji pozarządowych, które pełnią funkcje uzupełniające i wyręczają instytucje państwa opiekuńczego.

Niezbędne podczas procesji baldachimy haftowane symbolami eucharystycznymi