primastudio

Po plaży

Trudno dzisiaj młodym ludziom rozpocząć samodzielne życie, z dala od rodziców, w pełni odpowiedzialnie. Ciężko jest znaleźć dobrą pracę, która zapewniłaby dobre warunki dla funkcjonowania w społeczeństwie.

Nawet, jeśli młodzi podejmą pracę, to najczęściej nie jest to zajęcie, które spełnia ich oczekiwania. Proponuje się im najniższe zarobki, przy czym oczekuje się od młodych pracowników pełnej dyspozycyjności.

Już na starcie w dorosłość odczuwają dyskryminacje z powodu swojego wieku i braku doświadczenia. W zespole, do którego trafiają, bywają traktowani jak siła robocza do wszystkiego, bez względu na to, jaki poziom wykształcenia prezentują, do czego są przygotowani zawodowo.

Pracodawca wykorzystuje ich potencjał w niewłaściwym kierunku, zniechęcając do podejmowania wyzwań, realizacji ambitnych planów. Najczęściej ogranicza możliwości dalszego rozwoju poprzez blokowanie dostępu do różnorakich szkoleń, kierując się względami ekonomicznymi.

Dokształcanie proponuje starszym pracownikom, którzy już osiągnęli pewien poziom zawodowy. Taka perspektywa dla młodego człowieka nie jest zachęcająca.

internetowa hurtownia zabawek online w Poznaniu - Swede