primastudio

Po plaży

Raporty Centrum Badań Opinii Społecznej wykazują, że polskie społeczeństwo uważa wiek tzw. średni za czas między 35 a 61 rokiem życia.

I właśnie wtedy – w wieku 40, 50 lat – przechodzimy najczęściej przez trudny czas sporządzania bilansu, patrzenia z tęsknotą wstecz oraz z bojaźnią w przyszłość. Wtedy też pojawia się wiele problemów w małżeństwie – idealne na nie są terapie dla par szczecin . Wiek średni to 26 lat trudnych, intensywnych zmian zarówno w fizycznych, jak i mentalnych oraz społecznych.

Głównymi problemami wynikającymi z biologii są menopauza u kobiet i andropauza u mężczyzn, wyraźne pogorszenie się stanu zdrowia oraz ogólnej kondycji oraz kłopoty w życiu seksualnym. Od strony psychospołecznej – w wieku średnim zmienia się nasza rola zawodowa i przechodzimy problemy w związkach osobistych.

Wiele osób doświadczających kryzysu wieku średniego mówi także o bolesnym uświadomieniu sobie własnej nieśmiertelności. Powszechne problemy wieku średniego nie muszą jednak wskazywać na poważny kryzys.

Realna świadomość zysków i strat oraz dobry plan na przyszłość będą w takich sytuacjach na pewno pomocne.