primastudio

Po plaży
OFE – prywatne czy państwowe pieniądze?

Otwarte Fundusze Emerytalne miały za zadania powiększać zgromadzony kapitał, z którego finansowane miały być emerytury. Koszty funkcjonowania OFE są w całości pokrywane przez ustalony procent (prowizję) od dokonywanych wpłat na ich konto. Wpłaty te przekazuje ZUS, a OFE co roku informuje swoich klientów o stanie ich oszczędności.

Niewątpliwą zaletą OFE jest fakt, iż pieniądze zgromadzone w ten sposób są dziedziczone i to nie tylko przez współmałżonka, ale i dzieci. Problem pojawił się dopiero w momencie, gdy zaczęto dyskutować nt. tego, kto jest właścicielem środków zgromadzonych w OFE i jak nimi może dysponować.

Do tej pory nie wyjaśniono między innymi kwestii tego czy w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego całość pieniędzy zgromadzonych w OFE zostanie wypłacona jednorazowo na konto emeryta, czy w ratach na zasadzie podobnej do wypłat z ZUSu. Część osób jednak nie wierzy w zapewnienia rządu o tym, iż pieniądze te są prywatną własnością. Dosadnym argumentem jest tutaj nacjonalizacja części oszczędności zdeponowanych w OFE.