primastudio

Po plaży
OFE, IKE, IKZE?

Od kilkunastu lat politycy dostrzegają problem starzejącego się społeczeństwa i koszty wypłaty emerytur. Z tego powodu wprowadzono drugi filar, czyli system kapitałowy, w którym ludzie oszczędzają na swoją emeryturę. Wówczas wprowadzenie Otwartych Funduszy Emerytalnych ogłoszono jako sukces i zbliżenie się do Zachodu. Obecnie dokonuje się sporych korekt, ponieważ zwrócono uwagę na dwie ważne kwestie. Po pierwsze systemy kapitałowe nie są w pełni stabilne, gdyż podobnie jak kurs na giełdzie ulegają one wahaniom.

Sprzedajemy komplety bielizny kielichowej http://ornaty.pl/pol_m_Bielizna-Oltarzowa-228.html komplety kielichowe

W takiej sytuacji niektórzy emeryci mogą otrzymać mnóstwo pieniędzy (jeśli na rynku panuje hossa), a inni mogą dostać grosze (np. gdy przechodzą na emeryturę w trakcie kryzysu gospodarczego). Drugim poważnym problemem jest rosnący deficyt w ZUS, który nie sposób pokryć. Z tego powodu pieniądze z OFE przesunięto właśnie do niego, a ludziom proponuje się IKE i IKZE jako trzeci nieobowiązkowy filar. Problem pojawia się w sytuacji, gdzie osoby biedne nie stać na opłacanie wszystkich trzech filarów.

www.akademiamaratonu.pl