primastudio

Po plaży
Oczekujesz szczerości – dawaj dobry przykład

Kolejnym bardzo ważnym aspektem dobrego wychowania, który można wdrażać już od samego początku, aby później w okresie dorastania nie było problemów, jest szczerość.

Jeżeli oczekujesz od dziecka, aby zawsze mówiło prawdę i potrafiło się przyznać do błędów, postaraj się zachowywać tak samo.

Jeżeli zdarza ci się czasem skłamać w jego towarzystwie lub co gorsza nie dotrzymujesz obietnic złożonych dziecku, to nie licz na to, że dziecko będzie spełniało zawartą z tobą umowę.

Nastolatki nie potrafią jeszcze zrozumieć granicy, co wolno tobie, a co im, jednak skoro ty nie wywiązujesz się z waszej umowy, dlaczego oni mają to robić.

Jeżeli coś obiecałaś nie próbuj od tego uciekać, postaraj się zadbać o to, aby dawać przykład, także w innych sytuacjach życia, łatwiej wtedy wyegzekwować swoje racje.

To my mamy być tym najlepszym wzorem do naśladowania, dlatego dajmy szansę swojemu dziecku, aby jak najszybciej odkryło w nas przyjaciela, na którym nigdy się nie zawiedzie.