primastudio

Po plaży

Nieuzasadniony „strach przed obcymi” charakteryzuje postawę wyznawców tej idei. Podkreślanie tego, że są we wszystkim najlepsi, najmądrzejsi, tylko oni mają prawo mieszkać w swoim kraju, to wszystko są przejawy fałszywie postrzeganego patriotyzmu. Obecnie istnieją i wciąż zawiązują się nowe grupy, które demonstrują te poglądy i wprowadzają je w życie. Spotykamy się z nietolerancją ze strony ugrupowań nacjonalistycznych kierowaną w stronę cudzoziemców przybywających do naszego kraju. Wobec tych, którzy tutaj mieszkają już od lat również nie ustają ataki.

Liczba ataków, zachowań agresywnych wobec cudzoziemców w ostatnich latach wzrosła. Trudno dziś walczyć z tymi fanatykami, którzy przesadnie demonstrują swoją czystość narodową. Dopuszczają się aktów wandalizmu polegających np. na bezczeszczeniu cmentarzy żydowskich, rysowaniu swastyk na pomnikach, napadają na studentów z innych krajów bijąc ich dotkliwie, zaczepiają Romów, osoby kalekie. Organizują również całe akcje zakłócające porządek różnych marszów i spotkań o pokojowym charakterze, podczas których używają pałek, noży, kamieni.