primastudio

Po plaży
Gospodarczy wymiar globalizacji

Globalizacja jako pojęcie należy do terminów abstrakcyjnych – trudno jest ją sobie wyobrazić w konkretny sposób.

Między innymi dlatego jest też słowem, które z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego zupełnie nic nie znaczy.

Warto więc dowiedzieć się, czym przejawia się globalizacja na gruncie gospodarczym, by móc lepiej zrozumieć istotę rzeczy.

Głównym przejawem globalizacji w wymiarze gospodarczym jest ujednolicenie rynków w rozmaitych krajach oraz obracanych na nich, różnorodnych towarów.

Oznacza to, że współcześnie niemal niezależnie od miejsca naszego zamieszkania możemy nabywać towary, które były produkowane w odległych częściach świata.

W ten sposób towary produkowane w Azji czy Ameryce Południowej mogą bez problemu konkurować z tymi wytwarzanymi w innych częściach świata.

Jak łatwo się domyślić, taki stan rzeczy nie może dotyczyć wszelkich dóbr pojawiających się na światowych rynkach.

Znajdziemy tutaj przede wszystkim przejawy działalności ponadnarodowych korporacji, które, posiadając siedziby w zamożnych państwach, z powodzeniem mogą działać na całym świecie.

Tego typu korporacje są pod względem gospodarczym znacznie silniejsze od wielu państw.

filmowanie dronem poznań