primastudio

Po plaży
Główne przyczyny migracji Polaków

W każdym kraju rozwijającym się można obserwować zjawisko emigracji, które nasila się zwłaszcza w okresie rosnącego niezadowolenia społecznego. Ogromny wpływ na pojawienie się niepokojów społecznych mają rządzący krajem politycy.

To od ich decyzji zależy powodzenie gospodarcze danego kraju. Z kolei w krajach rozwiniętych do emigracji dochodzi najczęściej w momencie wystąpienia poważnego kryzysu ekonomicznego.

Główną przyczyną emigracji wśród Polaków jest chęć poprawienia swojej sytuacji bytowej, a także zapewnienia stabilnej przyszłości najbliższej rodzinie. Czy można to zjawisko ograniczyć, nawet biorąc pod uwagę różnice w rozwoju Polski na tle państw zachodnich? Z całą pewnością odpowiednie ustawy deregulujące gospodarkę przyczynią się do wzrostu ekonomicznego i poprawy sytuacji materialnej wśród wielu osób.

Obecnie największym problemem wśród młodego pokolenia jest rosnące bezrobocie i niskie zarobki. Sztuczne tworzenie miejsc pracy nie jest rozwiązaniem, które zapewni stabilną przyszłość.

tanie zabawki hurtownia