primastudio

Po plaży
Globalizacja – nie taki proces równy…

Jednym z przewidywanych skutków globalizacji ma być ujednolicenie kultury. W myśl tego zjawiska przedstawiciele mniejszych, słabszych krajów mieliby przyjmować elementy pochodzące z kultur dominujących, a przede wszystkim z kultury zachodu.

Mogłoby się wydawać, że w ten sposób dążymy do pewnego wyrównania poziomu różnych narodów. Tymczasem okazuje się, że globalizacja sprzyja występowaniu nierówności społecznych.

Ciekawostką jest, że w zglobalizowanym świecie nierówności społeczne występują jednocześnie na dwóch poziomach – zarówno w wymiarze globalnym, jak i w obrębie poszczególnych społeczeństw. Problem nierówności globalnej jest jednak najczęściej ignorowany.

Wpływa na to przede wszystkim fakt, wszelkie nierówności oceniane są wewnętrznie. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że nierówności nie tylko nie są wyrównywane, ale wręcz bywają pogłębiane.

Haftowane welony liturgiczne http://ornaty.pl/pol_m_Szaty-Liturgiczne_Welony-231.html szaty produkcji Haftina Atelier

Na taki stan rzeczy wpływa przede wszystkim przerzucanie ryzyka na obywateli słabszych krajów, co powoduje wzmocnienie władzy znaczących państw. W perspektywie globalnej mniej znaczące kraje nie mają szans w tym starciu i są zdane na tak zwaną łaskę i niełaskę dominujących narodów.