primastudio

Po plaży
Fikcyjna emigracja firm, czyli o przepływie pieniędzy

Nie pomniejszając poważnego problemu jakim jest emigracja, należy pamiętać o tym, iż część firm specjalizuje się w optymalizacji podatkowej i pomaga firmom w emigracji, często fikcyjnej. Jaki to ma sens? Podatki w innych krajach są niejednokrotnie niższe, a do tego nie funkcjonuje tam bardzo opresyjne prawo.

www.jennettemccurdy.pl

Przedsiębiorcy traktowani są z należnym im szacunkiem, a do tego mają możliwość rozszerzenia swoich usług i eksportu towarów. Co oznacza to dla Polski i systemu podatkowego? Przede wszystkim mniejsze wpływy do budżetu Państwa i powolny rozwój gospodarczy lub nawet jego spadek.

W momencie gdyby przepisy były prostsze, a podatki niższe, to Polska byłaby skazana nie na emigrację, tylko imigrację. Wówczas nie tylko obywatele Polski, ale również ludzie z innych krajów tworzyli by dobrobyt w naszym Państwie.

Poważani ekonomiści coraz częściej podkreślają iż ówczesne problemy Polski może rozwiązać liberalizacja prawa oraz likwidacja znaczącej części przepisów. Nie bez powodu kraje oparte na wolnorynkowej gospodarce rozwijają się znacznie lepiej.

https://wza-online.pl/ Jakie kolory pasują do brunetek?