primastudio

Po plaży
Dywany a wykładziny podłogowe

Dywany są rodzajem pokrycia podłogowego, które mają swoją długą historię. Są one podobne swoją budową do wykładzin, które równie często co dywany pokrywają podłogi. Wykładziny najczęściej są produkowane w całych belach, a co za tym idzie używane w całości – w jednym kawałku.

Popularność tak jednych, jak i drugich związek ma z izolacją podłogi, choć z uwagi na cenę większą popularnością cieszą się wykładziny. Produkt ten można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią wykładziny dywanowe, drugą wykładziny elastyczne.

Wykładziny dywanowe zawdzięczają zarówno swoją nazwę, jak i budowę, czy wygląd dywanom. To produkty, które wykonuje się z różnego rodzaju włókien i przy pomocy rozmaitych technik tkackich. Z kolei druga grupa to wykładziny z winylu, korka, linoleum oraz szeregu innych komponentów, dzięki którym zyskują one na elastyczności.

Dywany wykonuje się zawsze w określonych rozmiarach, w przeciwieństwie do wykładzin produkowanych w belach w całości. Służą one do pokrycia zaledwie części podłogi, zaś cieszą zdecydowanie dużo większą miękkością formy oraz bogatszą kolorystyką.