primastudio

Po plaży

Najczęściej to one rezygnują z pracy zawodowej, gdy w związku pojawiają się dzieci. Taka postawa wynika z kulturowo przypisanych kobiecie i mężczyźnie ról. Większość ludzi nie wyobraża sobie, by domem mógł zajmować się mężczyzna, a kobieta pracowałaby zawodowo. Wszystkie prace, które są do wykonania w domu, łącznie z bardzo absorbującą opieką nad dziećmi, zajmują wiele czasu.

Niekiedy wydaje się, że doba jest zbyt krótka. Kobieta świetnie sobie radzi organizacyjnie, wykonuje wszystkie czynności w sposób naturalny. Mężczyzna zaś, gdy coś zrobi obnosi się z tym i ciągle o tym opowiada. A przecież nie ma się czym chwalić, bo to takie naturalne.

Praca kobiet w domu jest niezauważalna, niedoceniana, choć trwa ciągle przez wiele lat. Za wszystko, co robi dla rodziny nie jest wynagradzana, nie ma też świadczeń. Codzienne obowiązki domowe zamykają jej też drogę do jakiegokolwiek dokształcania się, awansu. Po latach okazuje się często, że nie ma po co wracać do pracy, bo nie będzie w stanie nadrobić straconego w zawodzie czasu.