primastudio

Po plaży

Wielu z nas na co dzień korzysta z portali internetowych. Są one zwykle mniej lub bardziej wiarygodnym źródłem informacji z kraju i ze świata, a najbardziej doceniamy je ze względu na ich powszechną dostępność.

Czasami jednak można usłyszeć także o wortalach. Czy wiesz, co odróżnia je od szeroko znanych portali? W swoim założeniu te dwa terminy mają stanowić rozróżnienie dla zgoła podobnych rodzajów nowoczesnych mediów.

Różnica, jaka występuje między jednym i drugim dotyczy przede wszystkim zakresu tematycznego. W przypadku portali można uznać te media za ogólnoinformacyjne – dotyczące rozmaitych branż i aspektów życia społecznego.

Tymczasem wortale mają być ukierunkowane w nieco węższy sposób – dotyczyć tylko określonej tematyki, która interesuje ich użytkowników. W praktyce jednak można zauważyć, że pojęcie „wortal” w niewielkim stopniu przyjęło się w codziennym użyciu.

www.uks.olsztyn.pl

Wielu z nas dotychczas nie miało pojęcia, do czego odnosi się ten termin, pomimo że niejednokrotnie miało okazję korzystać z tego rodzaju stron internetowych. To chyba najdoskonalszy dowód na porażkę, jaką ponieśli twórcy tego typu nazewnictwa – pojęcie wortalu nie zostało przyjęte do potocznego języka.

projekty graficzne poznań