primastudio

Po plaży
Bilans ekonomiczny Polski a emigracja zarobkowa

Powszechne przekonanie, iż wyjeżdżający z Polski bezrobotni przyczyniają się wyłącznie do wzrostu gospodarczego w zachodnich krajach Unii Europejskiej jest błędne. Nie uwzględnia ono bowiem szerszego kontekstu i sytuacji, w jakiej znalazły się poszczególne osoby.

Sam fakt, iż znaczna część osób jest przekonana o tym, iż nasz kraj opuszczają wyłącznie bezrobotne osoby, świadczy o nieznajomości problemu emigracji. Podkreślić należy bowiem rosnące wymagania zagranicznych pracodawców wobec kolejnych imigrantów poszukujących pracy.

Wytrzymała i pięknie haftowana kapa liturgiczna, niezbędna do nabożeństw poza Mszą Świętą

Obecnie znajomość języka obcego jest niezbędna, a bez dodatkowych kwalifikacji nie uda się nam znaleźć dobrej pracy. Z tego powodu na emigrację zarobkową decydują się nie tylko osoby bezrobotne, ale także te które chcą podnieść poziom swojego życia.

Różnica w zarobkach w poszczególnych krajach UE jest bowiem znacząca. Problemem dla polskiej gospodarki jest przede wszystkim odpływ zagranicę dobrze wykształconych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.

Naszymi albami posługują się liczni kapłani w całej Polsce.