primastudio

Po plaży
Bezdroża systemów emerytalnych

Dlaczego obecnie najpoważniejsze problemy w Polsce i na świecie skupiają się wokół systemu emerytalnego? To właśnie jego wprowadzenie i przekształcenie do obecnej formy doprowadziło to wysokich kosztów obsługi emerytur. Ponadto warto podkreślić, w jakie bezdroża wpadł obecny system i jak znacząco różni się od pierwowzoru stworzonego przez Otto von Bismarcka.

Otóż ówczesny system emerytalny nie uwzględniał starzejącego się społeczeństwa i nie kosztował tyle co obecnie. Jakie były jego założenia? Emeryturę dostawała osoba, która ukończyła 70 lat.

Dodać należy, iż wówczas średnia długość życia wynosiła tylko 45 lat! Tylko pojedyncze osoby dożywały emerytury i były na niej względnie krótko w porównaniu do obecnych czasów. Z tego powodu tamten system, na którym wzoruje się większość państw opiekuńczych, jest kompletnie chybiony, a do tego narażony na problemy, jakimi są nadmierne przywileje emerytalne części grup społecznych.

Produkt Haftina Atelier komplety kielichowe to najwyższej jakości bielizna kieichowa pięknie haftowana

Część osób chciałaby odkładać samodzielnie pieniądze na emeryturę bez obowiązkowego systemu emerytalnego.